Zālāju – Alfa

F189

Zālāju sējmašīnas ALFA
Tehniskie dati
ALFA 150/6/2,2 170/7/2,6 220/8/3 250/10/3,7
Darba platums m 2,2 2,6 3,0 3,7
Rindu skaits gb 6 7 8 10
Tvertnes tilpums l 150 170 220 250
Attālums starp rindām cm 36 36 36 36
Masa (kg) 145 170 195 220
ALFA 280/11/4,1 3/550/25 3/180/23 (zālāji)
Darba platums m 4,1 3,0 3,0
Rindu skaits gb 11 25 23
Tvertnes tilpums l 280 550 180
Attālums starp rindām cm 36 12,5 12,5
Masa (kg) 245 250 195