Frēzes


Ar jūgvārpstas piedziņu

Ar hidropiedziņu