MARS TX

F105

Disku agregāts Mars TX
Modelis T X 3,0 T X 4,0 T X 5,0 T X 6,0 TX 7,0 TX 8,0
Masa [kg] 3 650 4 500 7 600 8 400 9 800 10 100
Nepieciešamā jauda 130÷150 140÷170 200÷220 240÷260 300-360 360-400
Disku skaits gb 22 30 36 44 52 60
Attālums starp disku rindām cm 110 110 120 120 120 120